Варна Нет ООД

by

logoВарна нет предоставя на своите клиенти качествени решения в областта на Интернет услугите, фиксираната телефония и свързаността посредством изграждане на оптични линии.

Тази година Варна нет има малка годишнина- 15 години на пазара на далекосъобщителни услуги.

В началото на своята дейност през 1998г фирмата предоставя на своите клиенти dial up интернет услуги, хостинг и имейл, а за по-големи корпоративни клиенти с по-високи нужди предоставя интерент свързаност чрез наети линии. С нарастването на нуждите на клиентите за по-високи скорости и развитието на технологиите през 2002 започнахме изграждане в отделни райони на гр.Варна на LAN свързаност за клиенти- корпоративни и домашни. През 2005г. стартира изграждане на собствена подземна канална мрежа с полагане на оптични кабели на територията на гр. Варна. Мрежата е първата в страната, в която се използва технологията FTTH /Fiber to the home – Оптично влакно до всеки дом/ и FTTB /Fiber to the building – Оптично влакно до сградата/ от серията „Микронет” на водещия телекомуникационен оператор „Ериксон”. Екипът ни е преминал обучение в централата на Ериксон в Худиксвал, Швеция.

С нарастване на изискванията на клиентите за нови услуги и възможностите за навлизане на пазара на нови фиксирани телефонни оператори през 2008г Варна Нет пое по пътя на развитие на телеком оператор. С изградена собствена подземна оптична инфраструктура и лиценз за телефонен оператор с номерационен план от почти цяла България и изградена свързаност с всички телефонни оператори успяхме да осигурим на бизнеса услугите, без които трудно би се изградила една успешна идея.

Разработената в компания собствена платформа за управление на телефонните услуги, базирана на Asterisc осигурява на абонатите ни качествени телефонни услуги с много допълнителни възможности- пълна функционалност на виртуална телефонна централа, IVR и много други. За международните ни партньори предлагаме услуги терминиране на телефонни разговори към други оператори.

За тези 15 години от своето съществуване успяхме да се утвърдим като партньор на много други телеком оператори и големи компании, за които предоставяме услуги като MAN и наем на тъмно оптични влакно между различни точки по подземната ни инфраструктура.

ВАРНА НЕТ е член на Сдружението за електронни комуникации /СЕК/ , браншова организация на алтернативните телекомуникационни оператори в България с основна мисия създаване на конкурентен телекомуникационен пазар.

Инвестициите в качествено телекомуникационно оборудване и професионално изградената оптична мрежа, съчетано с денонощна поддръжка от квалифициран екип са гаранцията за нашите клиенти .