Младежка Банка Варна подкрепя Startup Weekend Varna

by

ПОДКРЕПЕТЕ МЛАДЕЖКА БАНКА – ВАРНА!

МЛАДИТЕ ХОРА И ТЕХНИТЕ ИДЕИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ СЪПРИЧАСТНОСТ И ДОВЕРИЕ!

КАКВО Е МЛАДЕЖКА БАНКА ?

ОТ МЛАДИТЕ ЗА МЛАДИТЕ – така работи моделът „Младежка банка”, който започна през 2012 г. едновременно в 8 български града. Младежката банка e управлявана изцяло от млади хора на възраст от 14 до 25 години.

Дванадесет младежи са членовете на първия екип на Младежката банка във Варна. Трима са студенти, а останалите са ученици от различни варненски училища. Екипът на банката е подбран с конкурс от подкрепящата организация – Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна”. Всяка година екипът се допълва и обновява.

Младите хора работят в екип, провеждат благотворителни кампании за събиране на средства. Финансовата подкрепа е от Фондация ”Работилница за граждански инициативи”, която ще удвои събраните до края на март средства от екипа на Младежката банка. Цялата сума се предоставя за младежки проекти.

Младежката банка определя, чрез анкета, темите по които приема и финансира проекти. Финансират се проекти – идеи на млади хора, които по друг начин няма как да бъдат осъществени. Отговорността е в ръцете на младите за разпределяне на средствата от грантовете. Така младиге хора усвояват с лекота способността да формулират идеите си и да спечелят финансова подкрепа дадена им от връстници.

4 от общо 15 младежки проекта, кандидатствали за финансиране в първата година от работата на Младежката банка във Варна, ще бъдат подкрепени и реализирани през лятото на 2013 г.

Набирането на средства за младежки проекти и популяризирането на каузата – дарителство, което променя общността, това е което мотивира Младежка банка Варна и всички приятели и съмишленици на екипа / www.facebook.com/YBVarna; www.odfv.org/.

Младежка банка – Варна е организация към Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна” и се подкрепя от Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ). Тя е част от програма „Младежка банка“ на ФРГИ, осъществяваща се с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.